EESTI 100. SÜNNIPÄEVALE PÜHENDATUD PROVIDA SÜGISLAAGER 20.-22. OKT

LAAGRI KOKKUVÕTE

ProVida esimene sügislaager sai läbi viidud koostöös Eesti Kaitseliiduga ja kandis nime “Eesti 100”. Lapsed said kolme tegusa päeva jooksul teada, kuidas ning kus sõdurid elavad ja toimetavad. Kaasa haarati selliseid eluks vajalikke oskusi nagu oma voodi kordaseadmine, elaval tulel toidu valmistamine, looduses orienteerumine ja vahemaade mõõtmine. Pidulikkust lisas võimas kuuvalgel 700 sõduri poolt lauldud Eesti hümn ja eestlaslikku puhkushetke koos saunadega pakkus Kubija looduspa. Täname oma häid koostööpartnerid Tartu linnavalitsust, Tartu valda, Luunja valda ning Elva vallavalitsust.

 

LAAGRI TUTVUSTUS

Laagrisse on oodatud raske või sügava puudega lapsed, kelle iseseisvus on piiratud tulenevalt nende sotsisaalmajanduslikust taustast ja/või nende erivajadusest.

ProVida sügislaager on pühendatud Eesti 100. sünnipäevale. Laager toimub Nursipalu harjutusväljakul koostöös Eesti Kaitseväega. Koos Eesti Kaitseväe juhendajatega räägime ja kogeme läbi erinevate tegevuste, kui suur rõõm on elada vabas Eestis, laulda Eesti hümni ja näha lehvimas Eesti lippe.

Laagris õpib laps läbi mänguliste tegevuste tundma oma riiki ja iseseisvalt paremini toime tulema.

  • Sotsiaalsete oskuste arendamine: laps oskab suhelda talle võõraste täiskasvanute ja eakaaslastega turvaliselt;
  • Intellektuaalsete teadmiste suurendamine: laps õpib tundma Eesti riigi ajalugu ning saab kogemuse riigikaitse olemusest;
  • Toimetulekuoskuste arendamine: laps oskab paremini ja turvalisemalt käituda looduses (jälgida loodusemärke, hoida loodust);
  • Praktiliste igapäevaoskuste arendamine: Laps oskab valmistada lihtsamaid toite;
  • Enesetaju arendamine: Laps saab meeskonnas osalemise kogemuse ja on seeläbi teadlikum oma tugevustest;
  • Füüsilise võimekuse arendamine: Laps kogeb looduses viibimise ja liikumise kaudu kehalise aktiivsuse positiivseid mõjusid enesetundele;

Laagri juhendajaks on ProVida Kliinik OÜ rehabilitatsioonimeeskonna spetsialistid: Ingrid Tiirats (füsioterapeut), Reet Horn (logopeed) ja Üllar Käggo (kaitseväelane).

Laager toimub kohaliku omavalitsuse (KOV) rahastusel. Tasu sisse kuulub toit, juhendajate töötasud, transport, ööbimine. Laagris osaleb kuni 10 põhikooliealist last.

Laagris osalemiseks:

  1. Täida lapsevanema-ankeet, küsi ankeeti ProVida sekretärilt (info@provida.ee) või oma lapse septsialistilt.
  2. Saada täidetud ankeet 5. oktoobriks meilile (info@provida.ee) või too paberil oma lapse spetsialistile.
  3. 8. oktoobril saadame laagris osalemise kinnituse meilile ja täpsema info rahastuse taotlemiseks.
  4. Peale laagris osalemise kinnituse saamist pöördub lapsevanem KOV-i rahastuse taotlemiseks.

Täpsem info spetsialistidelt või tel. +37259127991 või info@provida.ee