MÕELDUD TEHTUD…

ProVida Kliinik on pikaajalise kogemusega nõustamiskeksus, kus saavad professionaalset abi erinevate probleemidega inimesed. Meie tugevuseks on lai valik nõustamisteenuseid ja teraapiaid.

Samuti oleme usaldusväärne koostööpartner, kellele on oluline klient ja tema heaolu. Teeme pidevat võrgustikutööd riigi ja kohalike omavalitsuste asutustega.

MISSIOON on pakkuda arengut toetavaid teenuseid ja keskkonda inimese isikliku heaolutunde suurendamiseks.

VISIOON on luua Eesti parimat sotsiaal-, tervishoiu- ja koolitusteenust pakkuv keskus, milles on ühendatud inimese loomulikku arengut toetav keskkond ja kvaliteetsed teenused.

VÄÄRTUSTAME inimest.