PROVIDA LAAGRID

Laagrisse on oodatud raske või sügava puudega lapsed, kelle iseseisvus on piiratud tulenevalt nende sotsisaalmajanduslikust taustast ja/või nende erivajadusest.

Laagrite eesmärk on suurendada mänguliste tegevuste kaudu laste iseseisvat toimetulekut.

Sellel aastal toimuvad raske puudega laste laagrid kuupäevadel:

3.-5. jaanuar 2019; ööbimisega Nursipalu (toimunud)

26.-28. juuni 2019; ööbimisega “Avastame Virumaad!” (toimunud)

29.-31. juuli 2019; ööbimisega “Avastame Virumaad!” (kohad täis)

5.-9. august 2019; Tartu linnalaager ( komplekteerimisel)

10.-12. august 2019; ööbimisega Nursipalu (komplekteerimisel)

….? oktoober 2019; ööbimisega Nursipalu (komplekeerimisel)

MEIE TEGEVUSI TOETAVAD:

TARTU LINN
TARTU VALD
ELVA VALD
LUUNJA VALD
NURSIPALU HARJUTUSVÄLJAK

KAITSEVÄGI

SOTSIAALKINDLUSTUSAMET