ProVida suvlaager 2018

ProVida suvelaagrid 2018

LAAGRITES KOHAD TÄIDETUD.

 

Laagrisse on oodatud raske või sügava puudega lapsed, kelle iseseisvus on piiratud tulenevalt nende sotsisaalmajanduslikust taustast ja/või nende erivajadusest.

 • juuni – 29. juuni 2018
 • juuli – 11. juuli 2018 (põhikoolilapsed)
 • august – 10. august 2018

Laagris õpib laps läbi mänguliste tegevuste iseseisvalt paremini toime tulema.

 • laps oskab suhelda talle võõraste täiskasvanute ja eakaaslastega turvaliselt;
 • oskab paremini ja turvalisemalt liigelda looduses (vee- ja tuleohutus) ja Tartu linnas (sh ühistranspordiga);
 • oskab valmistada lihtsamaid toite;
 • kogeb läbi liikumismängude vitu ja kaotust ning saab kogemuse, kuidas toime tulla tugevate tunnetega;
 • saab grupitöös osalemise kogemuse ja on seeläbi teadlikum oma tugevustest;
 • kogeb värskes hus viibimise ja kehalise aktiivsuse positiivseid mjusid enesetundele;
 • tutvub taluloomadega ja õpib turvaliselt loomadega suhtlema;

 

Laagrite juhendajateks on ProVida Kliinik OÜ rehabilitatsioonimeeskonna spetsialistid: Ingrid Tiirats (füsioterapeut), Mari Peetsalu (loovterapeut), Reet Horn (logopeed), Liisa Kuusk (eripedagoog).

Laager toimub kohaliku omavalitsuse (KOV) rahastusel. Tasu sisse kuulub toit, juhendajate töötasud, piletid, transport, vahendid erinevateks käelisteks tegevusteks.

Igas laagris osaleb kuni 10 last, laagris osalevad lasteaia- ja põhikoolilapsed.

Laagris osalemiseks:

 1. Täida lapsevanema-ankeet, mida küsi  ProVida lapse spetsialistilt või kontaktisikult.
 2. Saada täidetud ankeet 4. juuniks meilile (ingrid.tiirats@provida.ee) või too paberil oma lapse spetsialistile.
 3. 6. juunil saadame laagris osalemise kinnituse meilile ja täpsema info rahastuse taotlemiseks.
 4. Peale laagris osalemise kinnituse saamist pöördub lapsevanem KOV-i rahastuse taotlemiseks.

Täpsem info spetsialistidelt või tel. +37259127991 või ingrid.tiirats@provida.ee